BIMserver.center Corporate pozwala na utworzenie konta korporacyjnego przypisanego do firmy.. Konto to umożliwia zarządzanie projektami i wkładami należącymi do danej firmy, umożliwia także połączenie jej zespołu roboczego i skapitalizowanie działalności firmy.